Unirisco

Somos a primeira empresa de capital risco vinculada os proxectos procedentes das Universidades. Investimos en compañías en fase pre-seed e seed e dende 2001 xa colaboramos en máis de 30 proxectos empresariais.

O noso accionariado

A nosa forma de goberno é un Consello de Administración comprometido coa creación de valor do coñecemento e un equipo executivo e multidisciplinar, que apoia a estratexia e xestión das empresas participadas.

Empresas

O equipo

Inmaculada Rodríguez Cuervo

Directora xeral
Pablo

Pablo Mosquera Martínez

Director de inversións
María

María García

Técnico de administración e finanzas