Inviste en Unirisco

Somos a primeira sociedade de capital risco vinculado ás universidades e autorizada pola Comisión Nacional do Mercado de Valores (CNMV). Contamos cun capital social de 3M€ investidos e unha traxectoria consolidada de máis de 20 anos realizando inversións minoritarias en spin-offs das universidades galegas.

Como podemos axudarche?

O noso propósito

Unirisco é unha sociedade de capital risco privada, impulsada polas Universidades e principais empresas de Galicia, co propósito de acelerar a transferencia de coñecemento a través do apoio á creación de spin-offs, de base científica e tecnolóxica.

Este apoio instruméntase mediante inversións de carácter temporal en capital das mesmas ou outros instrumentos financieiros, baixo criterios de impacto social e rendabilidade

Por que investir en Unirisco?

1.

Conectamos universidade e empresa dando acceso preferente á vangarda da innovación aberta: I+D+i

2.

Contamos cunha ampla experiencia e traxectoria en investimentos xurdidos a través de procesos de transferencia da tecnoloxía

3.

Os nosos proxectos están validados polos principais referentes sectoriais

4.

Estamos conectados co ecosistema de emprendemento nacional

5.

Identificamos os proxectos de maior impacto como criterio de inversión

6.

Reforzamos a capacidade de implementación dos Obxectivos de Desenvolvemento Sustentable dos nosos socios realizando inversións socialmente responsables

Se che interesa investir en Unirisco,
contacta con nós