Inviste en Unirisco

Somos a primeira sociedade de capital risco vinculado ás universidades e autorizada pola Comisión Nacional do Mercado de Valores (CNMV). Contamos cun capital social de 3M€ investidos e unha traxectoria consolidada de máis de 20 anos realizando inversións minoritarias en spin-offs das universidades galegas.

Como podemos axudarche?

O noso propósito

Unirisco é unha sociedade de capital risco privada, impulsada polas Universidades e principais empresas de Galicia, co propósito de acelerar a transferencia de coñecemento a través do apoio á creación de spin-offs, de base científica e tecnolóxica.

Este apoio instruméntase mediante inversións de carácter temporal en capital das mesmas ou outros instrumentos financieiros, baixo criterios de impacto social e rendabilidade

Por que investir en Unirisco?

1.

Realizamos inversións de alto valor social

2.

Identificamos os proxectos de maior impacto como criterio de inversión

3.

Conectamos universidade e empresa dando acceso preferente á vangarda da I+D+i

4.

Contamos cunha ampla experiencia e traxectoria en investimentos xurdidos a través de procesos de transferencia da tecnoloxía

5.

Estamos conectados co ecosistema de emprendemento de Galicia

6.

Reforzamos a capacidade de implementación dos Obxectivos de Desenvolvemento Sustentable dos nosos socios realizando inversións socialmente responsables

Se che interesa investir en Unirisco,
contacta con nós