En Unirisco creamos valor

Contamos cunha traxectoria empresarial de máis de 20 anos, base dunha xestión profesional, transparente e íntegra que nos permite a creación de valor tanto para os accionistas como para as empresas participadas.

Código ético

Política de Inversión Responsable

O noso compromiso

Apoiamos as necesidades financeiras dos proxectos empresariais tecnolóxicos e contribuíndo con iso a:

1. O desenvolvemento tecnolóxico, impulsando alternativas á transferencia do coñecemento da Universidade á sociedade a través da xeración empresas de base tecnolóxica

2. A creación e mantemento de emprego cualificado

3. A implantación dunha cultura emprendedora, a través da posta en marcha de empresas de alto valor engadido

4. Inversións realizadas baixo criterios de smart money, aportando asesoramento integral

Formamos parte de…

Colaboramos con…

Obxectivos de desenvolvemento sustentable

Contribuímos á creación de emprego de calidade e acercamos á sociedade tecnoloxías disruptivas con impacto social

Apoio a proxectos asociados ao sistema agroalimentario de Galicia

Proxectos especializados no ámbito biotecnolóxico, saúde e/ou farma

Apostamos por proxectos derivados do ámbito universitario con postos de traballo de alta cualificación

Investimos en proxectos liderados por mulleres e cunha participación igualitaria

Contemplamos a inversión en proxectos que garanten un abastecemento sustentable de recursos hídricos

As nosas inversións contemplan compañías que contribúen a cambiar o modelo enerxético actual

Inversión socialmente responsable para contribuír á xeración de emprego de calidade

Proxectos con ADN innovador e que xeran una industria de futuro

Orientación a proxectos innovadores con enfoque a garantir un avance social

Proxectos que derivan unha mellora das condicións das nosas cidades

Apostamos por unha inversión que garante o acceso a unha produción e consumo responsables

Inversión en proxectos que contribúen a acadar os obxectivos polo Clima para 2050

Aposta por proxectos que minimicen o impacto ambiental asociado os nosos mares

Confiamos en proxectos coa sustentabilidade ambiental como protagonista

Reporting e transparencia para un bo goberno corporativo e manter relacións de confianza coas nosas partes interesadas

Mantemos asociacións inclusivas a todos os niveis aliñadas cos nosos principios, valores e obxectivos centrados nas persoas e o planeta

O noso buzón ético

Para calquera dúbida ou suxerencia, podes poñerte en contacto con nós, a través do correo:
canal.etico@unirisco.com