Canal ético

  • Responsable do tratamento: UNIRISCO GALICIA SCR S.A.
  • Contacto: canal.etico@unirisco.com.
  • Finalidade: Os datos serán tratados coa finalidade de investigar os feitos e actuacións denunciados.
  • Base de lexitimación: cumprimento dunha obrigación legal.
  • Destinatarios: os datos non se trasladarán a terceiros, fóra do seu coñecemento polas autoridades competentes en cumprimento dunha obrigación legal. Conservación: máximo de 3 meses, sen prexuízo do seu prorroga en cumprimento de obrigación legal.
  • Dereitos: recoñécenselle os dereitos de acceso, de rectificación, de supresión, de limitación do tratamento, de oposición. O exercicio dos mesmos realizarase mediante comunicación dirixida á dirección previamente indicada.
  • Información Adicional: Pode consultar a información adicional e detallada sobre o tratamento realizado pola canle ética de UNIRISCO no seguinte botón.