Benvido

UNIRISCO Galicia é unha sociedade de capital-risco que, baixo a iniciativa da Universidade de Santiago, se constituíu en novembro de 2000 co obxectivo de promove-la creación de empresas que aproveiten o coñecemento xerado pola Universidade, mediante operacións de investimento temporal no seu capital ou outros instrumentos financeiros, sempre baixo criterios de rendibilidade e creación de emprego.

Nosos investimentos

tastelabtastelabtastelabappentraappentraappentracentauricentauricentaurisitumsitumsitum5-galchimia10-nanogap5-galchimia10-nanogap10-nanogap5-galchimia