Proceso de desinvestimento

3

Cal é o proceso de desinversión de Unirisco

Non se establecen a priori uns prazos máximos nin mínimos de mantemento dos investimentos. A determinación do momento de desinvestimento dependerá da evolución do sector de actividade e a posición da empresa no sector en canto a posicionamento, cota de mercado, marcas, marxes e a súa evolución futura.

O desinvestimento poderase realizar por calquera medio lexítimo admitido en dereito, aínda que se teña como opción preferente a venda ós accionistas orixinarios da compañía. As partes poderán acorda-las condicións e os prazos de execución dos desinvestimentos.