Empresa Xove

Definición: Iniciativa empresarial levada a cabo por estudantes, licenciados, doutorandos, doutores, profesores, PAS…, é dicir, por membros da comunidade Universitaria e na que explotan os coñecementos adquiridos durante a súa etapa formativo-investigadora na institución.